Türk Toraks Derneği

MECOR

MECOR, dört yıl süren ve her yıl kademeli olarak ilerleyen birer haftalık yoğun bir program.