Gezgin

The True Story of July 15th 2016

“No force can stand the power of the people.”

Reklamlar

Pietà

Michelangelo’nun imzaladığı tek heykel olması heykeltraşın bu esere verdiği özel önemi ortaya koymaktadır.