Denemeler

Dünün Sofistlerinden Bugünün Dalkavuklarına…

Platon’a göre en büyük kötülük, haksız olmak, haksızlık içinde yaşamak ve cezasız kalmaktır.

Reklamlar